poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2016

Zebranie z rodzicami uczniów klas 1-4
19.09.2016

Dzień Chłopaka
30.09.2016

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14.10.2016

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
31.10.2016

Wszystkich Świętych
01.11.2016

Apel z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości
10.11.2016

Narodowe Święto Niepodległości
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
11.11.2016

Wywiadówka
17.11.2016

Mikołaj w szkole
06.12.2016

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 1 semestr dla uczniów klas maturalnych
21.12.2016

Życzenia świąteczno-noworoczne i Wigilia szkolna
22.12.2016

Boże Narodzenie i Nowy Rok
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
23.12.2016 – 01.01.2017

Święto Trzech Króli
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
06.01.2017

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny (sesja zimowa) – „nowy” egzamin zawodowy
12.01.2017

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 1 semestr dla uczniów klas promocyjnych
13.01.2017

Ferie zimowe
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
16.01.2017 – 29.01.2017

Wywiadówka
31.01.2017

Rada Pedagogiczna
podsumowująca za 1 semestr
06.02.2017

Apel z okazji
Dnia Patrona Szkoły
17.02.2017

Dzień Kobiet
08.03.2017

Dzień Otwarty Szkoły i Targi Edukacyjne
marzec 2017

Rekolekcje wielkopostne
marzec 2017

Wywiadówka dla klas IV
22.03.2017

Wielkanoc
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
13.04.2017 – 18.04.2017

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 2 semestr dla uczniów klas maturalnych
24.04.2017

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
28.04.2017

Święto Pracy
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
01.05.2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
02.05.2017

Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
03.05.2017

Matura
język polski – 04.05.2017 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
matematyka – 05.05.2017 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
język angielski – 08.05.2017 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
(pozostałe terminy według harmonogramu CKE)

Wywiadówka
15.05.2017

Boże Ciało
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
15.06.2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
16.06.2017

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 2 semestr dla uczniów klas promocyjnych
19.06.2017

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny – „nowy” egzamin zawodowy
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych
tylko dla klas technikum)
20.06.2017

Zakończenie roku szkolnego
23.06.2017