poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Staszic” w kępińskim Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego„Staszic” w kępińskim Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W dniu 12 stycznia przedstawicielki naszej szkoły wzięły udział w spotkaniu z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie.

Spotkanie miało na celu przedstawienie naszych kierunków kształcenia i zapoznania ze specyfiką pracy, nauki w „Staszicu”. W naszej szkole uczy się młodzież ze Świby, Olszowej i okolic, która uczęszczała wcześniej do kępińskiego Gimnazjum. Właśnie u nas  funkcjonują kierunki, których nie ma w kępińskich szkołach (technik hotelarz, technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk) – mamy więc  nadzieję, że informacje przedstawione na spotkaniu przydatne będą przy wyborze szkoły.

Udział w spotkaniu wzięły: wicedyrektor d/s wychowawczych Małgorzata Karkoszka, Joanna Wójcik-Kowalczyk – nauczycielka języka niemieckiego, Jadwiga Kołodziej – nauczycielka przedmiotów hotelarskich i pedagog szkolny Danuta Urbaś.

Bardzo życzliwie i serdecznie przyjęła nas p. dyrektor szkoły Lidia Kasendra. Podziękowania dla rodziców i wychowawców. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w Nowym Roku.


Skip to content