poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Przedsiębiorczość wiejska” – konkurs fotograficzny„Przedsiębiorczość wiejska” – konkurs fotograficzny

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza I edycję konkursu fotograficznego, dotyczącego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Tematem konkursu jest „Przedsiębiorczość wiejska”. Podstawowe informacje na temat konkursu:
Cele konkursu:
promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
promocja fotografów oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
promocja fotografii dokumentującej polską wieś;
wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Kapituła Konkursu: Powołana przez Radę FDPA
Zgłaszanie prac do konkursu:
Prace do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów.
Za pracę fotograficzną przyjmuje się zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy.
Zestaw może zawierać do 10 zdjęć. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy prace.
Data przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2018 roku.
Ogłoszenie wyników:
do 15 maja 2018
Poprawnie przygotowany komplet dokumentów składa się z:
Odbitek na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm ,
Pracy w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (format zdjęć: JPG, dłuższy bok max 2600 pikseli, rozdzielczość 300 dpi);
Kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora:
http://www.fdpa.org.pl/konkurs-fotograficzny
Nagrody:
I miejsce – 2 000 zł, II miejsce – 1 000 zł, III miejsce – 500 zł

Link do informacji na facebooku: https://www.facebook.com/Fundacja.FDPA/photos/a.157416517719589.30858.152811924846715/1424040861057142/?type=3&theater

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/190930081682798/

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora http://www.fdpa.org.pl/konkurs-fotograficzny  oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.


Skip to content