poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Profilaktyka czerniaka – weź udział w zajęciachProfilaktyka czerniaka – weź udział w zajęciach

Porozmawiajmy o naszym zdrowiu.
Słońce i jego promieniowanie, nadmierne korzystanie z solariów – to przede wszystkim najważniejsze czynniki  mające wpływ na rozwój raka skóry. Ochrona przed promieniowaniem UV stanowi najlepszą profilaktykę przed tego typu nowotworami.

  • Czerniak złośliwy (łac. melanoma malignum) jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych – melanocytów, które rozwijają się z tkanki nerwowej powłok. Stanowi około 2% wszystkich zachorowań na nowotwory. Najczęstszym punktem wyjścia czerniaka jest skóra, ale może on powstawać także w obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego lub w gałce ocznej.
  • Czerniak jest nowotworem o wysokim stopniu złośliwości. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, a także przerzuty odległe, najczęściej do płuc i mózgu.
  • Czerniak jest nowotworem wyleczalnym we wczesnym stadium rozwoju. Przeżycie w czerniaku o grubości do 0,8 mm jest bliskie 100%. Warunkiem wyleczalności jest wczesne wykrycie nowotworu i jego szybkie wycięcie, dlatego też tak ważna jest profilaktyka czerniaka.
  • Profilaktyka czerniaka powinna być zarówno pierwotna (poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności badania znamion i wyleczalności czerniaka we wczesnych stopniach zaawansowania) oraz wtórna, obejmująca czynne badania lekarskie. Istotnym elementem profilaktyki jest wycięcie znamion budzących wątpliwość diagnostyczną. Działania te są niezwykle ważne ze względu na, z jednej strony, dobre rokowanie we wczesnym czerniaku i, z drugiej, na niezadowalające wyniki leczenia uzupełniającego w czerniaku zawansowanym (chemioterapia, immunoterapia).

W miesiącu listopadzie 2019 proponujemy cykl spotkań ze specjalistami – na temat profilaktyki czerniaka.
Zapraszam uczennice, uczniów, wychowawców klas – zainteresowanych problematyką – do zgłoszenia chęci udziału ( godziny wychowawcze).
Termin zgłoszeń: do 23 października 2019 ( środa), w pokoju pedagoga szkolnego.
Profilaktykę finansuje starostwo powiatowe w Wieruszowie.


Skip to content