poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Praktyki zawodowe w Bolonii – wizyty w miejscach praktykPraktyki zawodowe w Bolonii – wizyty w miejscach praktyk

Ostatni tydzień zagranicznych praktyk zawodowych to czas, w którym opiekun uczniów wraz z osobą z organizacji pośredniczącej IFOM odwiedza miejsca praktyk. Celem wizyt jest uzyskanie informacji o przebiegu stażu oraz pozyskanie opinii o uczniach. Informacje przekazane przez opiekunów w miejscach praktyk były bardzo pozytywne, pracodawcy opisywali uczniów w samych superlatywach czego potwierdzeniem są oceny końcowe. Grupa uczniów naszej szkoły odbywająca praktyki zawodowe z projektu „Europejski fachowiec II” w Bolonii wypadła celująco.


Skip to content