poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pożegnanie AbiturientówPożegnanie Abiturientów

29 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, po raz ostatni zasiedli w ławkach szkolnych tegoroczni Abiturienci.
Zanim otrzymali świadectwa, uroczyście zostali pożegnani przez młodsze koleżanki i kolegów, dyrektor szkoły Małgorzatę Nikodem, przewodniczącą Rady Rodziców Monikę Józefowską.

Starosta Andrzej Szymanek wręczył nagrody dla uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

Nagrody  otrzymali:

Krzysztof Suchy z klasy IV Technikum Mechatronicznego, który w całym czteroletnim cyklu nauczania  uzyskał średnią ocen 5,03 i wzorowe zachowanie,
Magdalena Olbrych z klasy IV Technikum Hotelarskiego – średnia ocen 4,89 wzorowe  zachowanie, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
Ksenia Kozłowska – uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego, ze średnią ocen 4,71 i bardzo dobre zachowanie,
Klaudia Kulak – uczennica klasy IV Technikum Handlowego, średnia ocen 4,58, zachowanie wzorowe,
Michał Olszowiak – uczeń klasy IV Technikum Informatycznego, ze średnią 4,55 i bardzo dobre zachowanie, pracę w Samorządzie Uczniowskim,
Monika Górecka z klasy IV Technikum Handlowego, ze średnią  4,54 i wzorowe zachowanie, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Dyrektor szkoły wręczyła nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Otrzymali je: Marcel Betka, Martyna Dudka, Daria Stępień, Anna Sujka, Katarzyna Kapral z klasy IV Technikum Handlowo-Hotelarskiego,
Piotr Przybylski, Dawid Tomala, Marcin Dzioba, Przemysław Śniady, Mateusz Wojcieszak, Jakub Syguła, Damian Chałupka, Łukasz Gołąb z klasy IV Technikum Mechatroniczno-Mechanicznego,
Mateusz Cegiełka, Dawid Górecki, Przemysław Gwiazda, Michał Jagieła, Patryk Kaleta i Marcin Sularz z klasy IV Technikum Budowlanego,
Kamil Witak i Maciej Markiewicz z klasy IV Technikum Ekonomiczno-Informatycznego.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim: Klaudia Kowalińska, Justyna Gatkowska, Bartosz Górka, Bernard Dębski z klasy IV Technikum Ekonomiczno-Informatycznego, Sylwia Puswalska i Małgorzata Porańska z klasy IV Technikum Budowlanego, Katarzyna Kapral z klasy IV Technikum Handlowego  za pracę w kółku dziennikarskim.

Drodzy Abiturienci – decydujący okres życia  przed Wami. Tuż, tuż egzaminy maturalne. Mamy nadzieję,  że uzyskane w szkole przygotowanie do dorosłego życia, pozwoli Wam pomyślnie zrealizować wszelkie nałożone na Was zadania. Nadszedł czas rozstania. Wielu z Was z pewnością uroni niejedną łzę. Zawarliście w tej szkole wiele przyjaźni. Teraz zabieracie  ze sobą cały bagaż doświadczeń,  wspomnień i wyruszacie  w dalszą drogę. Żegnając się –  życzymy Wam  wiele pomyślności, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym.


Skip to content