poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowy Konkurs Muzyczny MUZYKALIA BOLESŁAWIEC 2018Powiatowy Konkurs Muzyczny MUZYKALIA BOLESŁAWIEC 2018

Powiatowy Konkurs Muzyczny  MUZYKALIA BOLESŁAWIEC 2018
1. Cele konkursu:

 • promocja mieszkańców powiatu szczególnie uzdolnionych muzycznie.
 • propagowanie edukacji muzycznej i roli jaką odgrywa czynne uczestnictwo w kulturze w procesie wychowywania młodego pokolenia
  i integracji społecznej.
 • prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń placówek artystycznych i oświatowych z Powiatu Wieruszowskiego
 • promocja twórczego wykorzystania czasu wolnego
 1. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy Powiatu Wieruszowskiego chcący zaprezentować swoje umiejętności wokalne lub/i instrumentalne w grupach: soliści lub zespoły do 3 osób; i kategoriach wiekowych: do 3 klasy szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazja, oraz kategoria otwarta.
 2.  Organizatorem Powiatowego Konkursu Muzycznego MUZYKALIA Bolesławiec 2018  jest Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu. Współorganizatorem: Starostwo Powiatu Wieruszowskiego.
  Zgłoszenia:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie do dnia 31 marca 2018 roku wypełnionej przez rodziców, opiekunów lub pełnoletnich uczestników karty zgłoszenia mailowo na adres gck@boleslawiec.net.pl oraz opłacenie wpisowego w kwocie 20 złotych na konto Bank SGB Gminne Centrum Kultury 51 84130000 0706 2047 2000 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnik oraz dopisek „MUZYKALIA”).

Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej GCK
w Bolesławcu, ul. Rynek 4 w dniu 14 kwietnia 2018r od godz. 10.00.
Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych terminów przesłuchań. Uczestnicy prezentują się według ustalonego przez organizatora harmonogramu przesłuchań uwzględniający wiek i okres nauki.

Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania dowolnie wybranego utworu,  w którym w sposób najpełniejszy będą mogli przedstawić swoje umiejętności, o stopniu trudności dostosowanym do ich wieku i poziomu zaawansowania. Organizator zapewnia pianino, nagłośnienie, sprzęt CD
i odtwarzacz MP3 do podkładów oraz podłączenie liniowe do gitary
i 5 mikrofonów wokalnych.
Koncert laureatów i rozdanie nagród odbędzie się 15 kwietnia 2018 roku podczas spektaklu teatralnego w godzinach wieczornych, nagrody.
O rezultatach przesłuchań konkursu – decyduje wyłącznie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, w której składzie znajdą się profesjonalni muzycy. Podanie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu przesłuchań. Komisja może zdecydować o nie przyznaniu którejś z nagród, bądź rozdzielić nagrody w sposób nietypowy.
Poza nagrodami głównymi komisja przyzna liczne wyróżnienia.
Dopuszcza się również fundowanie i przyznanie nagród przez inne osoby
i instytucje, wymagane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie i ustalenie szczegółów z organizatorem.

Regulamin Powiatowego Konkursu Muzycznego Muzykalia (pdf)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

gck@boleslawiec.net.pl

facebook.com/GCKBoleslawiec


Skip to content