poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Porozmawiajmy o depresji”„Porozmawiajmy o depresji”

W dniach od 13 lutego do 16 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w ramach projektu „Porozmawiajmy o depresji”  trwać będą spotkania uczniów z psychologami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wieruszowie.

Depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie – tak wynika z danych Według Światowej Organizacji Zdrowia. Depresja dotyka około 10 procent populacji. Kto jest najbardziej narażony na depresję i jak ją rozpoznać? Jakie są rodzaje i objawy depresji? Jak przebiega jej leczenie? Gdzie szukać pomocy?

Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Objawy depresji mogą być inne u każdego człowieka dlatego tak trudno ją rozpoznać. Jeśli samopoczucie jest złe, można mówić o smutku, jeżeli gorsze – o przygnębieniu, a jeśli jest bardzo źle – to prawdopodobnie depresja. Granica pomiędzy „normalnym” przygnębieniem a depresją jako stanem chorobowym nie jest ostra, jednak są pewne objawy, które pozwalają te dwa stany od siebie odróżnić.

W spotkaniach we wtorek, środę i czwartek wezmą udział klasy: II Tlh, III Tek, II Tekh,
II Tib, IV Thho, 2 Tl, IV Teem, II Ti III Ttb, IV Ttb. Zajęcia trwają jedną godzinę lekcyjną od 8.55- 9.40 lub od 9.50 – 10.35.

Piątek jest dniem, w którym zajęcia przeprowadzone będą z pozostałymi klasami, które same wyrażą chęć spotkania z psychologami. Mogą to być cztery klasy. Zapraszamy chętnych. Zgłoście chęć udziału w zajęciach do pedagoga szkolnego- do czwartku (16.02.2018).

Uważnie wysłuchajcie psychologów, możecie wykorzystać zdobytą wiedzę w stosunku do siebie, przyjaciół, kogoś z rodziny, kto potrzebuje pomocy.
Zapraszamy!

dyrektor d/s wychowawczych Małgorzata Karkoszka, pedagog szkolny Danuta Urbaś. 


Skip to content