poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Planowanie przyszłości – studia



Planowanie przyszłości – studia

„Studia w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego (licencjata, inżyniera lub magistra).
Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
Czym są studia?
Na pytanie: „czym są studia?” na pewno niejedna osoba odpowiedziałaby, że zdobywaniem wykształcenia, uczęszczaniem na zajęcia i zdawaniem egzaminów. Nieprawda. Jak to?! Studia to coś znacznie więcej, dlatego nawet słownik języka polskiego ma niemały problem, aby dokładnie to pojęcie zdefiniować.
Naturalnie, najistotniejszym i fundamentalnym czynnikiem jest wspomniane zdobywanie wykształcenia. Studia umożliwiają naukę, pozyskiwanie i pogłębianie wiedzy, nabywanie umiejętności. Torują drogę w kierunku obranych planów zawodowych. Stanowią podstawę kariery i ciekawej pracy. Ale studia nie polegają wyłącznie na nauce z książek, czy wykładów.
Studia uczą nawet wtedy, gdy zajęć nie ma. Uczą samodzielności, kreatywności, rzetelności, odpowiedzialności. Są poważnym krokiem w dorosłe życie. Studia to także wolność wyboru. Nie mają one nic wspólnego z okresem szkoły podstawowej i liceum, kiedy należało uczyć się wszystkiego, czyli także tego, co zupełnie nas nie interesuje. Na studiach możemy rozwijać pasje, szukać nowych rozwiązań, stawiać odważne pytania. Jednym słowem- studia kształtują nas samych.

Typy i tryby studiów:
Studia realizowane są wedle podziału na stopnie. Mogą być licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, czyli pierwszego i drugiego stopnia, bądź nierozerwalne prowadzone w systemie jednolitym magisterskim. Podział ten odpowiada założeniom tzw. systemu bolońskiego, obowiązującego w krajach należących do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Studia w zależności od wybranego stopnia trwają od 1,5 roku do 6 lat (od 3 do 12 semestrów).
Z tego podziału płynie wiele korzyści. Studenci chcąc skończyć studia mogą zakończyć naukę po pierwszym stopniu. Następnie, mogą uznać proces kształcenia za zakończony, albo od razu, czy też po przerwie rozpocząć następny jego etap. Co istotne, obowiązujący podział daje studentom dużą elastyczność, ponieważ po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na danym kierunku, niekoniecznie muszą decydować się na studia magisterskie na tym samym kierunku. Odchodząc od tematu podziału na stopnie należy wspomnieć o studiach dla tych, którym nauki nigdy jest za wiele, czyli studiach podyplomowych.
Podziałem funkcjonującym w procesie kształcenia wyższego jest także podział na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na czym on polega? Studia stacjonarne można określić mianem studiów dziennych, ponieważ studenci uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku od godzin porannych. Studia niestacjonarne zaś mogą odbywać się w tygodniu, lecz wieczorami albo w ramach weekendowych zjazdów. Do obowiązującego podziału należy jeszcze dodać coraz popularniejsze a ostatnio spowodowane pandemią koronowirusa -kształcenie online”  – tyle w wielkim skrócie na temat studiów.
Wszystkich chętnych zapraszam na stronę:
https://www.otouczelnie.pl/

oraz do oglądania kanału na Youtubie:

https://www.youtube.com/channel/UClhMbw_KyAtQQEwM1fnOK4Q

Przykładowo obejrzyjmy film na temat studiów informatycznych, a potem zapoznajcie się z innymi prezentacjami filmowymi odnośnie zawodów, które Was interesują :