poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pedagog szkolny – moja praca w czasie nauki zdalnejPedagog szkolny – moja praca w czasie nauki zdalnej

Szanowni Państwo. W czasie pracy zdalnej pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli za pośrednictwem:

1.Strony internetowej szkoły www.zsp.wieruszow.pl  – aktualności oraz https://www.facebook.com/zsp.wieruszow/
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla uczniów, rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych – kontakt telefoniczny 530 697 872

Pracuję zdalnie w domu, ale często można zastać mnie w szkole w godzinach przedpołudniowych. Jeśli istnieje potrzeba kontaktu bezpośredniego ( z przestrzeganiem zasad higieny covidowej) – chętnie umówię się na rozmowę w pokoju pedagoga ( na przeciwko sekretariatu, parter szkoły) w celu wsparcia ucznia, rodzica i nauczyciela w niezwłocznym rozwiązaniu problemu.  Wychodzę z założenia, że nie da się jednak wszystkich spraw rozwiązać przez telefon.
Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego podczas zdalnego nauczania:

  • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/, uczniom  – instytucji, organizacji świadczących pomoc  i wsparcie.
  • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
  • Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
  • Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  • Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie http://wieruszow.pcpr.info/, kuratorami  Sądu Rejonowego w Wieluniu,  Hufiec OHP Wieruszów.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  realizowane jest także przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie.
Telefon: 62 78 41 295 – tu można umówić się na spotkanie z psychologiem.
http://ppp.powiat-wieruszowski.pl/kontakt/

„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

Pozdrawiam – Danuta Urbaś

P.S.

Jeśli chcesz bliżej poznać wybrane aspekty swojej osoby możesz skorzystać z różnych testów:  http://www.psychologia.net.pl/testy.php