poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Odbiór legitymacji szkolnychOdbiór legitymacji szkolnych

Tylko uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami PKS mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły po odbiór legitymacji szkolnych od 25 sierpnia, pozostali uczniowie otrzymają legitymacje 2 września.