poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Obwieszczenie Szkolnej Komisji WyborczejObwieszczenie Szkolnej Komisji Wyborczej

Szkolna Komisja Wyborcza informuje, że dnia 4.X.2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie odbędą się szkolne prawybory do Sejmu RP. Celem niniejszej inicjatywy jest propagowanie wśród młodzieży szkolnej świadomego  korzystania z przywilejów demokracji i podjęcia po raz pierwszy aktywności obywatelskiej. Prawybory będą przede wszystkim zabawą i prawdziwą lekcją wiedzy o społeczeństwie.

Regulamin szkolnych prawyborów

  1. W głosowaniu mogą wziąć udział tylko uczniowie klas II, III i IV technikum, II i III szkoły branżowej oraz nauczyciele.
  2. Uczniowie mogą dokonać aktu głosowania w godzinach od 15 do 12.00 na wyznaczonych lekcjach w siedzibie Szkolnej Komisji Wyborczej mieszczącej się w łączniku szkolnym pomiędzy korytarzem na parterze a salą gimnastyczną.
  3. Udział w wyborach jest dobrowolny.
  4. Uczeń może oddać głos poprzez postawienie znaku X tylko przy jednym Komitecie Wyborczym na karcie do głosowania.
  5. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego komitetu lub wybrano więcej niż jeden a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
  6. Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborców. Każdemu z nich komisja może wydać tylko jedną kartę do głosowania.
  7. Głosowanie w ramach Prawyborów odbywa się na kartach do głosowania dostarczonych przez Urząd Miejski w Wieruszowie.
  8. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przeprowadzane jest liczenie głosów oraz frekwencji biorących udział w głosowaniu.
  9. Z wyników głosowania sporządzany jest protokół.
  10. Komisja wyborcza oficjalne wyniki wyborów ogłosi na szkolnej stronie internetowej najdalej w ciągu dwóch dni po głosowaniu.

Skip to content