poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nie zgadzamy się na przemoc domowąNie zgadzamy się na przemoc domową

Szanowni uczniowie. Sytuacje życiowe, losowe powodują, że  poszukujemy osób i instytucji, które pomogłyby nam w sytuacji trudnej życiowo.
Taką placówką na terenie powiatu wieruszowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i działający przy nim Punkt Interwencji Kryzysowej.
W dniu 12 kwietnia 2018  roku o godzinie 9.50 na sali konferencyjnej naszej szkoły (warsztaty szkolne) odbędzie się spotkanie z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  p. Elżbietą Ochocką.
Zapraszam  trzy klasy, które zainteresowane są spotkaniem. Chętni zgłoszą się do pedagoga szkolnego.

„Szukasz pomocy, porad wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych? Skorzystaj z pomocy dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Specjaliści dyżurujący w Punkcie są po to by Ci pomóc. Pomoc świadczona w punkcie interwencji kryzysowej jest BEZPŁATNA.

Punkt Interwencji Kryzysowej
działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
Nasz kontakt:
ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów
telefon: (62) 78 – 42 – 320
pcpr_wieruszow@interia.pl
http://wieruszow.pcpr.info/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej zapewnia:

  • Dostępność i nieodpłatność usług na miejscu
  • Przyjazna atmosferę
  • Wszechstronną pomoc specjalistów
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Dyskrecję
    W zakresie interwencji kryzysowej PCPR w Wieruszowie udziela informacji i wsparcia: w poniedziałki (7.30 – 17.30), wtorki (7.30 – 15.30), środy (7.30 – 19.00), czwartki (7.30 – 15.30, 16.00 – 20.00) i piątki (7.30 -15.30) pod numerem tel. 62 78 42 320.SPECJALIŚCI w Punkcie Interwencji Kryzysowej dyżurują w następujące dni:
  • Pracownik socjalny – Karina Klaus – Boroń– poniedziałek 1530 – 1730
  • Prawnik – Marzena Piluch-Tyca – środa 1600-1900
  • Psycholog – Wojciech Grajerz – czwartek 1600 – 2000

Zakres udzielanej pomocy:
Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych.
Prawnik udziela wszelkich porad i informacji, m.in. z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony lokatorów, prawa cywilnego.
Psycholog udziela konsultacji psychologicznych w zakresie trudnych sytuacji życiowych, w tym problemów wychowawczych z dziećmi.
Pracownik socjalny udziela wsparcia socjalnego w trudnej sytuacji życiowej: finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej. Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.”
http://wieruszow.pcpr.info/