poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Metoda projektu jako bardzo przyjazna zarówno uczniom jak i nauczycielomMetoda projektu jako bardzo przyjazna zarówno uczniom jak i nauczycielom

Metoda projektu jest bardzo przyjazna zarówno uczniom jak i nauczycielom. Ułatwia ich wspólną pracę i osiąganie wysokich efektów, zarówno wychowawczych, jak i dydaktycznych. Praca metodą projektu wymaga od nauczyciela wykazania dużego zaufania dla umiejętności i możliwości uczniów.
Rola nauczyciela w tej metodzie pracy z uczniami polega głównie na organizowaniu i koordynowaniu pracy uczniów, pełnieniu roli dyskretnego przewodnika na drogach zdobywania przez nich wiedzy.
Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest przekonanie uczniów, aby przejęli odpowiedzialność za własną pracę. Jeśli uda się to osiągnąć, wówczas rezultat kształcenia jest znacznie wyższy, niż w przypadku zastosowania metod tradycyjnych. Efektywność tej metody polega na tym, że uwzględnia indywidualne potrzeby i zainteresowania ucznia, integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną łącząc proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem.

Praca metodą projektu opiera się na zespołowej realizacji konkretnego celu. Należy, w związku z tym, uświadomić uczniom, że tylko wspólne działanie, a czasem nawet rezygnacja z potrzeb indywidualnych może przynieść pożądany efekt. Podczas realizacji projektów uczeń kształci umiejętność samooceny, samodzielności, samorządności i współpracy w grupie oraz nabywa umiejętności organizacyjne, na które jest zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy.”
Zapraszam do obejrzenia prezentacji na temat pracy metodą projektu:
Danuta Urbaś- pedagog szkolny

Metoda projektu-przyjazna uczniom i nauczycielom (pdf)