poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

TURNIEJ League of Legends WIERUSZÓW – III edycja


O turnieju

To już edycja cieszącego się dużą popularnością turnieju League of Legends w Wieruszowie organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Turniej ma wyłonić najlepszą drużynę. Będzie to okazja do spotkania się osób mających wspólną pasję – grę League of Legends. Turniej zostanie rozegrany w dniu 22.02.2019 r. (piątek) w systemie pojedyncze eliminacje (przegrywający odpada). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Jeśli masz pytania w sprawie turnieju pisz:

nauczyciel@zsp.wieruszow.pl

REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny

ZGŁOSZONE DRUŻYNY

(stan na 13 luty 2019 r.)

 1. Frag Of Honor i Narciarz z Wieruszowa
 2. Los Teklinos Cartel
 3. Sadownicy Dannego
 4. Sweet Dreams Chinese
 5. Za Gondor
 6. Pierogi u Ryśka
 7. Wild silvers
 8. Just Unlucky Team
 9. ToyStory
 10. JR-Team
 11. Jesteśmy Spokojni
 12. Somsiad Team’s
 13. Klasztor PK
 14. Księżniczki Disneya
 15. Pierwsze schody
 16. Ulanic Esport
  17. Młodzi adepci klawiatury
  18. 4 pancernych i pies
  19. ProChamsters
  20. Sfox
  21.Kebab Piramids
  22. NotterQualaner
  23. Kumple Prowadzącego
  24. Frytplank

Wydarzenie na Facebook
(aktualne informacje o turnieju)

https://www.facebook.com/events/2186437814765452/

FAQ

 1. Czy zgoda musi być wydrukowana?
  Zgodę można napisać odręcznie.
 2. Czy w turnieju są przewidziane nagrody rzeczowe.
  Tak, już niedługo o nich poinformujemy.
 3. Czy będzie zainstalowany program do komunikacji?
  Tak, TeamSpeak (słuchawek nie zapewniamy).
 4. Czy może być dodatkowo trener drużyny i mieć team speak na telefonie i przekazywać taktyk?
  Nie, bo miałby możliwość podglądania przeciwnej drużyny.
 5. Czy gracz rezerwowy tez dostanie nagrodę?
  Nie.
 6. Czy mecze będą z banami bohaterów?
  Tak.
 7. Czy będzie zwiększona liczba drużyn uczestniczących w turnieju?
  Planujemy zwiększenie drużyn do 24.

REGULAMIN
TURNIEJ
League of Legends
WIERUSZÓW
III edycja
2019

 1. Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie zwanym dalej Organizatorem.
 2. Administratorami Turnieju są osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Zawody będą odbywać się przy ulicy Szkolnej 1-3 w Wieruszowie w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (wejście od ulicy Waryńskiego) w dniu 22 luty 2019 roku (piątek)  od godziny 08:00.
 4.  Impreza ma charakter otwarty i darmowy.
 5. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników.
 6. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających i psychotropowych.
 7. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu.
 8. Zabronione jest wnoszenie flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, zwierząt, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także – bez uzyskania uprzedniej autoryzacji Organizatora – plakatów, ulotek oraz agitacji politycznej i innych działań reklamowych.
 9. Zabronione jest prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy.
 10. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej w szczególności osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 11. Osoby które w czasie przeznaczonym na rejestrację wypełnili online formularz zgłoszeniowy, uprawnieni są do grania na stanowiskach dla graczy – zwani są dalej Zawodnikami.
 12. Przy stanowiskach komputerowych mogą przebywać tylko zawodnicy grający aktualnie mecz, organizatorzy oraz obsługa.
 13. Kibice oraz zawodnicy czekający na swoją kolej mogą oglądać zawody w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 14. Gracze mogą przynosić własne słuchawki, myszki oraz klawiatury (w razie nieposiadania myszki oraz klawiatury, udostępnimy sprzęt szkolny na czas trwania meczu, słuchawek nie udostępnimy).
 15. Zabronione jest przynoszenie/podłączanie nośników danych i urządzeń wymagających instalacji.
 16. Przy wszystkich stanowiskach do gry obowiązuje zakaz spożywania wszelkiego rodzaju posiłków. Dozwolone jest spożywanie napojów z zakręcanej butelki.
 17. Przystąpienie do turnieju uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na niniejszy regulamin oraz zasady rozgrywek ogłaszanych przez Organizatorów. W przypadku niejasności i sporów Organizatorzy rozstrzygają je zgodnie z ogólnie przyjętym zasadom rozgrywek danej gry i własnej ich interpretacji.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian reguł rozgrywania turniejów i nagradzania uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju, jeśli te decyzje mają na celu sprawne i profesjonalne przeprowadzenie i dokończenie turnieju oraz wyłonienie zwycięzców.
 19. Uczestnicy i kibice zobowiązują się do kulturalnego zachowania oraz szanowania sprzętu należącego do szkoły.
 20. Zawodnicy używający wulgaryzmów zostaną ukarani.
 21. Turnieje mają charakter otwarty, bezpłatny i może wziąć w nich udział każdy Gracz jeśli spełnia warunki wiekowe dla danej gry – PEGI 12 i nie stoją mu na przeszkodzie czynniki zdrowotne (w rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby chorujące na epilepsję, bądź u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające światła/obrazy TV/monitorów).
 22. Osoby które wbrew zaleceniom lekarza lub ostrzeżeniom Organizatora o możliwości wystąpienia napadu padaczkowego przystąpią do turniejów robią to na własne ryzyko, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą sobie wyrządzić.
 23. Zawody zakończą się meczem finałowym, po którym nastąpi rozdanie nagród rzeczowych oraz wyróżnień.
 24. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę uczestnika na użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych nieograniczonych terytorialnie.
 25. Decyzje organizatora są ostateczne.
 26. Drużyna składa się z 5 Zawodników. Dopuszczalny jest opcjonalnie 1 Zawodnik Rezerwowy (w szczególnych przypadkach dopuszczalna jest zmiana 1-2 zawodników po uprzedniej konsultacji z Organizatorem).
 27. Drużyna musi się składać z osób, które mają ukończony 12 rok życia.
 28. Podczas rejestracji gracze muszą podać nazwę drużyny oraz wiek, nick  dla identyfikacji danego gracza, a także prawidłowe dane personalne każdego z zawodników.
 29. Drużyny muszą być zarejestrowane za pomocą Formularza rejestracyjnego.
 30. Należy w dniu turnieju dostarczyć zgody na uczestnictwo w turnieju i przetwarzania danych osobowych (zgody dostępne pod regulaminem).
 31. Nadesłane w zgłoszeniach dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Turnieju oraz w celach informacyjno-promocyjnych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 32. Turniej rozgrywany jest na platformie serwera Europejskiego Północ i Wschód gry League of Legends.
 33. W dniu turnieju gracz przystępujący do rozgrywek zobowiązany jest do okazania Organizatorowi ważnej legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość gracza.
 34. W zależności od zapisanych drużyn, Organizatorzy ustalą przebieg fazy początkowej.
 35. Systemem rozgrywek jest 5v5. Oznacza to, iż obie drużyny powinny posiadać pięciu graczy (drużyna na własną odpowiedzialność może zdecydować się grać niepełnym składem tj. 4), w razie niestawienia się w ciągu 10 min drużyna przeciwna wygrywa.
 36. Nie trzeba posiadać 30 poziomu przywoływacza by wziąć udział w turnieju
 37. Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany.
 38. Każdej drużynie przysługuje do pięciu minut pauzy na grę. W razie utracenia połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać spauzowana, lecz z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który utracił połączenie może z powrotem dołączyć do gry. W razie wystąpienia rozłączenia któregokolwiek z graczy podczas turnieju LAN należy niezwłocznie spauzować grę oraz powiadomić o tym fakcie organizatora.
 39. W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, decyzję o jego rozwiązaniu podejmuje organizator.
 40. W wyżej wymienionych sytuacjach do organizatora zgłaszają się kapitanowie obu drużyn.
 41. Organizator mają prawo do dyskwalifikacji drużyny A lub oddania meczy na korzyść drużyny B, jeżeli jakikolwiek członek drużyny A będzie przeszkadzał fizycznie drużynie B (tj. powodował rozłączanie połączenia drużynie B, obserwował i przechadzał się obok stanowiska drużyny B podczas rozgrywanego meczu A vs B, itp.).
 42. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na stronie turnieju lub podczas turnieju.
 43. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
 44. Łamanie regulaminu skutkuje:
  • pierwsze upomnienie, ostrzeżenie,
  • drugie upomnienie, dwie minuty odejścia od stanowiska,
  • trzecie upomnienie, skutkuje usunięciem zawodnika z aktualnego meczu.

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT (pdf)

ZGODA OSOBY PEŁNOLETNIEJ (pdf)


Skip to content