poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Kopernik” zaprasza do udziału w konkursie„Kopernik” zaprasza do udziału w konkursie

Zapraszamy młodzież Powiatu Wieruszowskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przyrodnicze obrazy” – jest to konkurs fotograficzny na zdjęcie oraz hasło o tematyce ekologicznej  

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu
 2. Organizatorem konkursu jest LO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie.
 3. Konkurs jest organizowany w ramach realizowanego projektu ”Kopernik jest EKO”.
 4. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej organizatora: http://lowier.eu

 

 1. Celem konkursu jest:

– rozpowszechnianie różnych działań proekologicznych przez LO im M.Kopernika w Wieruszowie na rzecz społeczności lokalnej

– zwrócenie uwagi młodzieży na problemy ekologiczne

– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii

– uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody najbliższej okolicy.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

-uczniowie klas 2 i 3  gimnazjalnych oraz klas 7 szkół podstawowych

-uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponad gimnazjalnych).

 

 1. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną następujące nagrody:

I,II,III miejsce– nagrody w postaci drobnego sprzętu komputerowego (min. power banki, pendrivy, słuchawki, okulary 3D, głośniki bluetooth )

IV,V miejsce– nagrody książkowe

Wszyscy nagrodzeni otrzymają dyplomy.

 

 1. Terminy.

Składanie prac konkursowych  do 15 lutego 2018 r.

 

 1. Zasady udziału w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie „Przyrodnicze obrazy” jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego piękno natury i walory przyrodnicze Powiatu Wieruszowskiego.

Zdjęcie powinno zawierać:

– tytuł pracy (hasło)

– miejsce i datę wykonania zdjęcia

– imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.

 

*** dla uczestników konkursu ze szkoły partnerskiej na Ukrainie warunkiem udziału w konkursie „Przyrodnicze obrazy” jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego piękno natury i walory przyrodnicze okolic Nikopola.

 

Aby nadesłać prace należy na stronie szkoły  http://lowier.eu w zakładce regulamin konkursu fotograficznego wypełnić online formularz uczestnika oraz przesłać skan oświadczenia o przekazaniu praw autorkich.

 

Każdy uczestnik jest zobowiązany wraz z pracą przesłać wypełniony skan oświadczenia o przekazaniu praw autorskich (wzór w załączniku).

 

 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
 2. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Święta Patrona Szkoły i Dnia Języków Obcych, które odbędą się 21 lutego 2018 na sali gimnastycznej liceum.

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.lowier.eu.

 1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste ich wręczenie podczas obchodów Święta Patrona Szkoły i Dnia Języków Obcych, które odbędzie się na sali gimnastycznej LO w Wieruszowie 21 lutego 2018.

4.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w LO w czerwcu 2018 na Forum Ekologicznym podsumowującym projekt „Kopernik jest EKO”.

 

 1. Postanowienia końcowe

Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć, także bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych Projektu, w tym na ich powielanie, rozpowszechnianie – zarówno w druku, jak i w wersji elektronicznej, prezentowanie na wystawach, wykorzystanie na plakatach, zaproszeniach, w katalogach, a także innych materiałach promocyjnych.

Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nie nagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.

 

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

Skip to content