poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs z języka angielskiego



Konkurs z języka angielskiego

4 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się konkurs z języka angielskiego sprawdzający umiejętność rozpoznawania i stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych.  Uczniowie rozwiązywali testy luk sterowanych i luk otwartych, ćwiczenia dotyczące stosowania przyimków i czasowników złożonych, ćwiczenia słowotwórcze, transformacje otwarte oraz ze słowem kluczem, a także ćwiczenia na tłumaczenie fragmentów zdań.

Laureatami konkursu zostali:

Pierwsze miejsce – Okoń Daniel i Wróbel Patryk z klasy 3 Ti

Drugie miejsce – Bezen Wojciech z klasy 3Ti

Trzecie miejsce – Kuzaj Monika z klasy 3 Thho

Szczególne wyróżnienie należy się również następującym uczniom, którzy w swoich klasach osiągnęli najlepsze wyniki:

Froń Rafał z klasy 4 Tm

Karolina Karsznia i Adrian Łuźniak z klasy 2 Ttb

Weronika Marynowska i Tomasz Olszowiak z klasy 1 Telh

Gratuluję zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie. Organizator konkursu:  mgr Agata Damasiewicz.


Skip to content