poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”

Rok 2014 „Rokiem Czytelnika”

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Z okazji „Roku Czytelnika” biblioteka szkolna ogłasza KONKURS na „Najlepszego Czytelnika” I semestru nauki 2014/2015 pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”.

Cele konkursu

 • Promocja czytelnictwa oraz zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania lektur oraz książek spoza kanonu lektur obowiązkowych
 • Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
 • Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych lektur
 • Rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki
 • Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
 • Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą
 • Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni
 • Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego
 • Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa
 • Promocja szkoły i biblioteki w środowisku

Zasady konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
 • Czas trwania konkursu – I semestr roku szkolnego (wrzesień – styczeń) 2014/2015
 • Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki
 • Konkurs organizowany jest przez bibliotekę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im St. Staszica w Wieruszowie we współpracy z nauczycielami  języka polskiego oraz wychowawcami
 • Jurorzy wyłaniają czytelników w kategorii „Najlepszy Czytelnik” w I semestrze nauki
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.01.2015 roku
 • Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę oraz dyplom
 • Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie podczas uroczystości „Dnia Patrona”.

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę.

bib


Skip to content