poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs fryzjerski im. Mistrza Janusza Szymańskiego – zaproszenie do udziałuKonkurs fryzjerski im. Mistrza Janusza Szymańskiego – zaproszenie do udziału

Sekcja fryzjerska działająca przy Izbie  Rzemieślniczej w Kaliszu zdecydowała o wybraniu Mistrza Janusza Szymańskiego na patrona organizowanego konkursu. Mistrz Szymański to  wzór do naśladowania przez młodych adeptów fryzjerstwa. Chcielibyśmy, aby pamięć o Nim przetrwała.

Organizatorzy: Izba Rzemieślnicza w Kaliszu i Sekcja Fryzjerów.
Miejsce konkursu: Izba Rzemieślnicza 62-800 Kalisz ul. Częstochowska 93 a

Janusz Szymański (1948-2015) – polski fryzjer, mistrz fryzjerstwa artystycznego, uczeń Antoniego Cierplikowskiego. Sztuki fryzjerskiej uczył się początkowo pod opieką ojca. W 1966 roku wziął udział w konkursie fryzjerskim zorganizowanym przez goszczącego w Polsce – Antoniego Cierplikowskiego i jako laureat konkursu 12 lutego 1967 roku przybył do Paryża w ramach stypendium by pobierać nauki u samego mistrza jako jego ostatni uczeń. Był laureatem konkursów krajowych i międzynarodowych. Prowadził salon fryzjerski w Warszawie.

W 2009 roku wziął udział w realizacji filmu dokumentalnego pt. Ręka Fryzjera
 w reż. Tadeusza Króla. Był również jurorem Open Hair Festival.

Termin konkursu: 29.03.2020 r. (niedziela) godz. 9.00. 

Prawo startu w konkursie mają zawodnicy:
– młodociani pracownicy odbywający naukę w zawodzie fryzjer,
– uczniowie liceum, technikum do 20 lat, szkoły branżowej I i II stopnia.
Warunki startu:
kartę zgłoszeniową uczestnictwa należy przesłać do Izby Rzemieślniczej  w Kaliszu pocztą na adres Częstochowska 93a 62-800 Kalisz lub na e-mail: oswiata@irip.kalisz.pl w terminie do 28.02.2020 r.
Osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie mają obowiązek dołączyć zgodę rodziców/ opiekunów prawnych.
Nagrody: wszyscy uczestnicy, mistrzowie szkolący, szkoły otrzymają dyplomy pamiątkowe. Dla zwycięzców przewidywane są nagrody rzeczowe.
Zadania i zasady konkurencji konkursowych, karta zgłoszenia do  konkursu  oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w załącznikach.

Załącznik nr 1 (pdf)

Karta zgłoszenia (pdf)

Zgody RODO (pdf)


Skip to content