poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

”Koniec i bomba, a kto nie oglądał ten trąba!””Koniec i bomba, a kto nie oglądał ten trąba!”

Uczniowie klas III techników(w liczbie 80 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie- w dniu 19 grudnia obejrzeli „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w wykonaniu  Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we  Wrocławiu.

Organizatorem wyjścia do Domu Kultury w Wieruszowie (bo tu właśnie wystawiono spektakl) była nauczycielka języka polskiego Renata Piaskowska-Łyjak. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza jest szczególną pozycję w prozie polskiej XX wieku. To rozprawa z naiwną poczciwością człowieka, który występując w imieniu kultury, normalności, formy posiada w gruncie rzeczy nikłe pojęcie o tym, czego broni.

Historia głównego bohatera, którego wtrącono na powrót do szkoły, jest metaforą stosunku człowieka do piramidy dorobku wieków. Wiedza ta jest nieprzyswajalna dla jednostki, wpędza ją w kompleks niższości i nieautentyczności. W świecie Gombrowicza bohaterowie muszą udawać dojrzałość, są wtłoczeni w ciasny pancerzyk społecznej roli, nie mogąc sobie pozwolić na żaden spontaniczny gest.

Odwiedzamy trzy sfery, w których odprawia się misterium zakłamania: szkołę, gdzie młodzież karmiona jest sztywnymi schematami; snobistyczny dom inżynierostwa Młodziaków, w którym panuje pseudo nowoczesność i wydumana naturalność; tradycyjny dwór ziemiański pogrążony w sklerotycznym odrętwieniu. Gombrowicz buntuje się przeciwko tradycyjnym ładom, dekomponując każdy z przedstawionych porządków. Jego bohater nigdy nie uwolni się od społecznego terroru. W każdym zetknięciu z innym człowiekiem zyskać może ,,gębę”, która jak maska na zawsze przylgnie mu do twarzy. Kontakty międzyludzkie spowodują jego ”upupienie”, traktowany będzie jak dziecko poniżej swojej intelektualnej wartości. Co gorsza, wejdzie w tę narzuconą sobie rolę i nie będzie umiał się wyzwolić. W trosce o właściwy poziom edukacji kulturalno-oświatowej młodego człowieka nie sposób pominąć ,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
”Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba!”.

Misją Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we  Wrocławiu jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury. Założeniem programowym tych działań jest: wychowanie dramatyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży, prezentacja adaptacji lektur szkolnych zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez budowanie oryginalnych form autorskich, wykorzystujących w swej kanwie główne wątki problemowe, kompilowane w całość, ekspozycja przekrojowa lektur ze szczególnym uwzględnieniem głównych motywów literackich oraz prezentowanych bądź metaforyzowanych przez nie problemów społeczno-egzystencjalnych.

www.narodowyteatredukacji.pl

Gorąco polecamy przedstawienia wrocławskiego Narodowego Teatru Edukacji.