poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Klub Czytelniczy „Read On”Klub Czytelniczy „Read On”

W październiku w naszej szkole rusza klub czytelniczy o nazwie „Read On”, w którym miłośnicy czytania oraz języka angielskiego będą mogli wymienić się wrażeniami z lektur przeczytanych w oryginale, czyli właśnie w języku angielskim. Główną ideą projektu jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania literaturą i kulturą anglojęzyczną, zachęcanie do czytania i wyrabianie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego czytelnika, oraz wyrobienie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Na spotkaniach klubu uczniowie zaprezentują przeczytane lektury w formie streszczenia w języku angielskim i opowiedzą o swoich osobistych odczuciach, związanych z omawianymi książkami. Takie spotkania to doskonała forma zapoznania się z recenzjami książek anglojęzycznych, które dostępne są w naszej szkolnej bibliotece, są również okazją do poznawania nowych osób, mających podobne zainteresowania.

Podstawową zasadą uczestnictwa jest szanowanie opinii i gustów czytelniczych innych osób. Nie wszystkie lektury przypadną czytającym do gustu, ale mimo to można zachęcić do ich przeczytania. Ważne jest dla nas, aby uczniowie nie obawiali się udziału w spotkaniach, nawet, gdy nie uda im się przeczytać wszystkich wybranych książek. Każdy jest mile widziany, niezależnie od tego, w jakim tempie czyta.

Wszystkich uczniów, których pasją jest czytanie i poznawanie nowych książek oraz nauka języka angielskiego zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji udzielą organizatorzy projektu: mgr Julita Bossa-Piluch, mgr Katarzyna Joniak i mgr Agata Damasiewicz.


Skip to content