poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Jubileuszowe „Spotkanie Przyjaciół”Jubileuszowe „Spotkanie Przyjaciół”

Dnia 3 września 2016 r. tj w sobotę odbyła się już po raz XX jubileuszowy Regionalna Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”. Celem  imprezy jest udział osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju konkursach, zawodach, grach sportowych, zabawach tematycznych. Głównym założeniem jest pokazanie zalet integracji zdrowej młodzieży ze środowiskiem jej niepełnosprawnych kolegów.

Organizatorami  imprezy byli: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Pieczę nad przebiegiem imprezy sprawowała jego pomysłodawczyni  Pani Henryka Sokołowska – prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” która oznajmiła, iż  ”To ostatnia edycja imprezy w takiej formule… W tę datę wprowadzamy coś, na co zapraszamy już dzisiaj. W godzinach popołudniowych odbywa się dziś odsłonięcie kolejnych tablic pamiątkowych na Placu Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Rynku w Wieruszowie, a na stadionie o godz. 16.00 rozpocznie się Ogólnopolski Bieg Uliczny. W tym roku my, osoby z niepełnosprawnościami, jesteśmy obserwatorami a od przyszłego roku będzie możliwość uczestniczenia w tym biegu. Będzie temu towarzyszyło mnóstwo innych atrakcji i już dzisiaj zapraszamy do tej imprezy”.

Gośćmi imprezy byli; Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Przedstawiciele Zarządu Powiatu, Radni Powiatu, Burmistrz Wieruszowa, Radni Gminy Wieruszów, Dyrektorzy szkół między innymi dyrekcja naszej szkoły w osobie Pani mgr Małgorzaty Nikodem, lokalni sponsorzy i przedsiębiorcy.

Impreza ta zintegrowała nie tylko uczestników –  osoby niepełnosprawne, ale również biorących w niej udział wolontariuszy.

Pomimo upalnej pogody wśród wolontariuszy nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły którą reprezentowali: Kozłowska Karolina, Wiktoria Ostrycharz, Barbara Gzik z klasy III d, oraz Kamil Lepka z kl. II S.

Opiekę nad  grupą wolontariuszy sprawowała jak co roku Halina Paluch we współpracy z Karoliną Zaleśną, rozgrywki sportowe wspomagał Robert Gruszka.

Koordynatorami wolontariuszy ze wszystkich szkół były Panie z WTZ : Joanna Nowak  i Karolina Kardolińska.

Natomiast w prace organizacyjne biegu ulicznego zaangażowani byli uczniowie: Karolina Okoń, Julia Pietrzak i Damian Nowak z klasy 4 Tekb oraz nauczyciele: Jarosław Urbaniak i Małgorzata Walacik.

Z satysfakcją informujemy, że w I Ogólnopolskim  Biegu Ulicznym WIERUSZÓW 2016  udział wzięli przedstawiciele naszej szkoły: Adam Dąbek uczeń kl. 4 Ti oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Małgorzata Walacik i Robert Gruszka.

Dziękujemy wszystkim  zaangażowanym za dobre serce, bezinteresowną pomoc i  poświęcenie swojego wolnego czasu.

Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę wolontariatu  kierujemy do Pani Prezes Henryki Sokołowskiej, która nieustannie przekazuje pozytywną energię, zapala do działania, a przede wszystkim do pomocy drugiemu człowiekowi.


Skip to content