poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Egzamin maturalny poprawkowy



Egzamin maturalny poprawkowy

Egzamin maturalny poprawkowy – 20 sierpnia 2019 r. godz. 9.00

Przydział sal:

Matematyka – sala nr 22

Język angielski pisemny – sala nr 11

Język angielski ustny – sala nr 4