poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Doradca zawodowy zaprasza uczniów klas maturalnychDoradca zawodowy zaprasza uczniów klas maturalnych

Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Mieszkalska  zaprasza uczniów klas maturalnych na spotkania indywidualne.

Z porad i konsultacji w sprawie realizacji swoich predyspozycji zawodowych, wyboru szkół wyższych – można skorzystać w dniach:

15 i 22 marca w godzinach 8.00 – 14.00, w gabinecie, w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Chętni mogą umówić się  z p. J. Mieszkalską osobiście (poradnia mieści się w budynku pracowni warsztatów szkolnych, wejście od lewej strony budynku) lub telefonicznie 62 7841295 (sekretariat poradni).


Skip to content