poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Cyberprzemoc – wirtualna wywiadówka dla RodzicówCyberprzemoc – wirtualna wywiadówka dla Rodziców

Zapraszam Rodziców uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  do wysłuchania prelekcji p. Dariusza Soborczyka – z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie (ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów, telefon: 62 78 40 017). 

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje  z p. Dariuszem – spotyka się  On z uczniami, nauczycielami i rodzicami, przekazując niezbędną wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy.
To, o czym mówi w dzisiejszym wirtualnym spotkaniu( nazwijmy je wirtualną wywiadówką ) – to sprawy ważne dla bezpieczeństwa Waszych dzieci.

Proszę o wnikliwe wysłuchanie.
pedagog szkolny – Danuta Urbaś