poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Biblioteka


Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Pełni w szkole rolę ośrodka informacji dla uczniów (słuchaczy), nauczycieli i rodziców.

Główne zadania biblioteki szkolnej:

  • Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, ryciny)
  • Udostępnianie materiałów bibliotecznych
  • Udzielanie pomocy fachowej w ich korzystaniu
  • Informowanie o zawartości zbiorów
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • Opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych
  • Przygotowanie do nauczania problemowego przez kontakt z książką i czasopismem
  • Przysposobienie do kształcenia ustawicznego

bib