poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Akcja Honorowego Oddawania Krwi – 4 grudnia 2020Akcja Honorowego Oddawania Krwi – 4 grudnia 2020

Drodzy pełnoletni Uczniowie! Rodzice, Nauczyciele!
Wieluńska Stacja Krwiodawstwa zaprasza na Akcję Honorowego Oddawania Krwi.
Akcja  odbędzie się  w piątek, 4 grudnia 2020 roku w Wieruszowskim Domu Kultury, w godzinach od 8.00 do 11.00.
Oczywiście personel akcji zaprasza  zdrowe osoby. Należy być po lekkim posiłku, wypić 3/4 l płynów (herbata, woda lub soki).
Na miejsce trzeba stawić się z dokumentem tożsamości.

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Dawca krwi powinien być w wieku 18-65 lat, ważyć powyżej 50 kg.
Krwiodawstwo w czasach COVID-19:
Zapoznaj się z bardzo ważnymi informacjami na : https://krwiodawcy.org/koronawirus/
Krew jest potrzebna każdego dnia i żadna epidemia tego nie zmieni. W ostatnim czasie, z powodu pandemii koronawirusa, większość planowanych zabiegów została odwołana, jednak wielu pacjentów po wypadkach, przeszczepach oraz w trakcie leczenia chorób nowotworowych potrzebuje krwi. Obecnie stopniowo przywraca się już wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych i coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki.
Kto może oddać krew?
Przed wyjściem z domu należy zmierzyć temperaturę. Osoby z temperaturą powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym. We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie Krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu Dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na dotychczasowych zasadach). Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zaleca się zgłaszanie do oddania krwi bez osób towarzyszących. Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp. Każdy Krwiodawca otrzymuje maseczkę, rękawiczki i jednorazowy długopis.
Czy oddając krew można się zarazić koronawirusem?
Do pobierania krwi i próbek do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku. Oddawanie krwi, nawet w czasie pandemii, jest bezpieczne. Krwiodawcy bez obawy o swoje i swoich bliskich zdrowie mogą zgłaszać się honorowo, co jest niezbędne, aby sukcesywnie odbudowywać stany zapasów krwi sprzed epidemii.
Zachowajmy po prostu zasady zapobiegania zarażeniu Covid-19.